Region Midtjylland

Region Midtjylland er blevet 1.000 idéer rigere! Det blev fejret fredag den 22. juni i Regionsrådssalen i Viborg, hvor de 24 Anna Amaliaer rakte idé-stafetten videre til politikerne.

Muntre stemmer blandede sig med klassisk baggrundsmusik, mens der blev sat et festligt punktum for det utraditionelle dialog- og borgerinddragelsesprojekt: Fra påske til Skt. Hans har de 24 kvinder gennem 128 te-saloner været i dialog med over 2.500 borgere om, hvordan regionen kan blive et bedre sted at bo, leve og arbejde.

Ved overdragelsen blev et større udvalg af de mange idéer og projektforslag fra te-salonerne præsenteret på en udstilling i ord, billeder og musik. Desuden gav tre Anna Amaliaer deres personlige beretning om forløbet:

”Jeg vil opfordre Jer til at tillade Jer at drømme,” sagde Heidi Balling og tilføjede, at det ville være rigtig godt for vores fælles fremtid i regionen, mens Jane Clemensen i sin beretning lagde vægt på te-salonens store succes. ”Salonerne har været en succes, fordi de fandt sted i et uformelt rum med mennesker, der ikke kendte hinanden på forhånd og uden at status eller penge var indblandet. Vi mødtes først og fremmest som medmennesker,” understregede Jane Clemensen.
”Det har været en eventyrlig proces,” sagde Bolette van Ingen Bro. ”Vi ser i dag masser af idéer og sprudlende aktivitet. Det har været eventyrligt at være sammen med 23 piger, der tør brænde for en sag!”

Formanden for regionsrådet, Bent Hansen (S), der selv har deltaget i en række saloner, lagde heller ikke skjul på sin begejstring: ”Vi har nu studeret de foreløbige resultater af Anna Amaliernes indsats på nærmeste hold, og jeg må sige, at det er imponerende, hvad I 24 kvinder har udrettet! Det overstiger alle vore forventninger, og det er fantastisk, hvad I har formået at udrette på den korte tid, der har været til jeres rådighed! I har bragt Anna Amalia og Region Midtjylland ud i lokaliteter, som vi regionsrådsmedlemmer selv med det bedste GPS – udstyr ikke havde kunnet.”

De 1.000 idéer er bevidst fremsat uden skelen til, hvad der i sidste ende kan blive til virkelighed på regionens, statens eller kommunernes initiativ. Det ligger dog fast, at der arbejdes videre med et udvalg af idéerne i regionsregi, når regionsrådet til efteråret skal formulere indholdet i Den regionale udviklingsplan sammen med de 19 kommuner.

”De bedste af de idéer som regionsrådet kan gøre noget for at realisere, vil blive præsenteret for Vækstforum eller indgå i arbejdet med Den regionale udviklingsplan;” lovede Bent Hansen.

https://innovation-artikler.blogspot.com

https://inventar-snedker.blogspot.com

https://investeringer-aktier-obligationer.blogspot.com

https://it-og-outsourcing.blogspot.com

https://kaffe-dk.blogspot.com

https://kiropraktor-dk.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.